REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LATEMWMIESCIE.PL

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym latemwmiescie.pl. Złożenie zamówienia (dodanie towarów do koszyka i kliknięcie przycisku „Zapłać”) jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

ZASADY ZAMAWIANIA I KUPOWANIA W SKLEPIE LATEMWMIESCIE.PL

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.latemwmiescie.pl, zwanym dalej Klientem, a MAMSAM, działalnością gospodarczą prowadzoną przez Mikołaja Długosza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 10/16B, 00–762, NIP: 521–280–84–88, Regon: 142678781, zwaną dalej Sklepem mamsam.pl.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.

3. Aby dokonać zakupu w sklepie mamsam.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu mamsam.pl.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Realizowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9–12. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu realizacji zamówień następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sklep mamsam.pl zastrzega, że w sezonie świątecznym (10–24 grudnia) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

5. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej.

6. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkty i ich ilość z dostępnej oferty sklepu mamsam.pl, a następnie dodać je do koszyka. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu „Płatność i wysyłka” wymaganych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

7. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zapłać”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.

8. Zatwierdzenie przyciskiem „Zapłać” spowoduje przeniesienie na stronę PayPal lub Transferuj.pl – firm pośredniczących w płatnościach sklepu mamsam.pl.

9. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych. W przypadku braku potwierdzenia mimo opłacenia należności prosimy o kontakt ze sklepem: mail@mamsam.pl.

10. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

PŁATNOŚCI

1. Cena produktów w sklepie podawana jest w złotych polskich w polskiej wersji strony oraz w euro w wersji angielskiej i zawiera wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal, Transferuj.pl, bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisów PayPal lub Transferuj.pl).

3. W przypadku zamówień zagranicznych niezbędne jest dokonanie zakupu przez angielską wersję sklepu i dokonanie płatności w cenie podanej w euro. Nie wysyłamy za granicę towaru opłaconego według ceny w złotówkach.4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja / wydłużenie czasu oczekiwania / anulowanie całości zamówienia).

DOSTAWA I ODBIÓR

1. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski i Europy przez firmę kurierską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia; uzależnione są od wagi przesyłki i kosztów opakowania i są zgodne z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi Klient – są one doliczane do rachunku za zamówione produkty.

2. W przypadku zamówień w ilościach hurtowych (powyżej 50 sztuk) ustalenia dotyczące przesyłki uzgadniane są drogą mailową pod adresem mail@mamsam.pl.

3. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wyjścia przesyłki ze sklepu mamsam.pl oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi minimum 1 dzień roboczy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy. Wydanie towaru następuje z chwilą jego przekazania firmie kurierskiej i od tej chwili korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przechodzą na Klienta.

4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w sklepie mamsam.pl są fabrycznie nowe.

2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient składa reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad i dowodem zakupu na adres, z którego została nadana przesyłka. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep mamsam.pl przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep mamsam.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie mamsam.pl towary do wyboru.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat przyczyn odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu mamsam.pl. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym — bez śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep mamsam.pl wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – bez śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym.

7. Sklep mamsam.pl ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu mamsam.pl towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

8. Sklep mamsam.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

POZOSTAŁE

1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu mamsam.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883).

2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie mamsam.pl stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sklep mamsam.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu mamsam.pl. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu mamsam.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2014.