1979. Frysztak. Restauracja i hotel „Jubilatka”. fot: Zdzisław Postępski