Warszawa. Skrzyżowanie Marchlewskiego i Świętokrzyskiej.